Indien U het besluit genomen heeft een huis, grond of appartement objekt aan de Algarve te verkopen, kunt U ons de opdracht geven op zoek te gaan naar potentiele kopers voor uw objekt.

Deze opdracht tot verkoop wordt bij Algarvacation.com Mediacao Imobiliaria Lda bekrachtigd middels het tekenen van een kontrakt. Een in Portugal gelicentieerd makelaar heeft de vrijheid een eigen kontrakt te ontwerpen, mits deze door de Portugese variant van de Nationale Ombudsman (DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, een staatsinstitutie die voor de belangen van de consument opkomt) gekontrolleerd en goedgekeurd is. In ieder geval dient elke in Portugal aktieve makelaar voor elk verkoopobjekt een kontraktuele opdracht tot verkoop voor te kunnen leggen bij INCI (Institituto da Construcao e do Imobiliaria), de overheidsinstelling die de makelaars- en bouwaktiviteiten kontroleert en reguleert.
Algarvacation.com heeft ervoor gekozen de door de Portugese staat voorgestelde clausules exact over te nemen, hiermee automatisch voldoend aan alle wettelijke voorschriften en daardoor elke eventuele twijfel en/of onduidelijkheid wegnemend, een gerustellend gevoel, zowel voor verkoper alswel makelaar en hiermee natuurlijk ook een serieuze en betrouwbare indruk makend op potentielle kopers.

De opdracht tot verkoop is kostenloos, Algarvacation.com gaat na ondertekening voor U op zoek naar potentiele kopers.
Pas indien er een definitieve koper gevonden is en er een (voor) kontrakt (met als inzet de overdracht van eigendomsrechten) getekend wordt (contrato de compra e venda promessa en/of escritura) betaald U een (in de "opdracht-tot-verkoop"-kontrakt beschreven) vergoeding, zowel de hoogte alswel het tijdstip van betaling van de vergoeding staan exact beschreven.

Algarvacation.com maakt gebruik van meerdere reklamemogelijkheden om uw objekt onder de aandacht te brengen van geinteresseerden. U krijgt uw eigen internetoptreden met meerdere kwaliteitsfoto's, vanzelfsprekend word het objekt in zoekmaschines gepositioneerd. Door uitstekende kontakten met verschillende kollega-makelaars bieden wij via hun networking nog extra kansen uw objekt te presenteren. Deze reklameuitings- en samenwerkingsvormen zijn alle inklusief de afgesproken vergoeding, en let wel.......... U betaald alleen bij een succesvol afgeronde deal; no cure no pay!
Gedurende het gehele trajekt waarvoor U onze diensten gebruikt staan wij U met raad en daad terzijde, tevens kunt U rekenen op een uiterst betrouwbare service, een garantie op verkoopsucces kunnen en willen wij U echter niet geven, hiervoor spelen teveel onkontroleerbare faktoren een rol, graag informeren wij U persoonlijk hoe de Portugese onroerend-goed-markt funktioneert. Wat wij kunnen garanderen is ons motto; "beste service op onroerend goed markt"

Indien U geinteresseerd bent om ons een opdracht-tot-verkoop te geven, neemt U svp kontakt op via de gegevens onder de link kontakt op via de gegevens onder de link kontakt, uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting.
   
Go to Top
Copyright © 2000-2022 Algarvacation.com All rights reserved